REKLAMACIJE

PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

Partizan CBS d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, molimo vas da nas odmah kontaktirate, telefonom ili putem emaila. Svi naši kontakti se nalaze na stranici "Kontakt". Budite bez brige, u takvim slučajevima ćemo rešiti problem u vašu korist.

RAZLOZI OTKAZA ILI VRAĆANJA

U slučaju:
    1.    isporuke robe koja nije naručena, i
    2.    isporuke robe koja ima materijalne nedostatke,
kupac je dužan da prvo uputi žalbu Partizanu CBS d.o.o. usmenim – zvanjem Call Centra na broj telefona 011/369 -3338 ili pismenim putem (e-poštom) u roku od 7 dana kupovine.

ZAMENA I POVRACAJ ARTIKALA

Pri vraćanju artikla isti spakujte u originalnu ambalažu i pošaljite na adresu koja je istaknuta na sajtu. Tom prilikom pravilno napišite svoju adresu jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo povraćaj. U slučaju da vam pošaljemo pogrešan artikal mi ćemo snositi troškove novog slanja. Ukoliko artikal vraćate, vratite ga na adresu koja je na sajtu Humska 1, 11000 Beograd, za Partizan CBS doo i pošaljite tako da primalac, odnosno mi, plaćamo poštarinu.
Prilikom povraćaja svi artikli MORAJU biti u originalnom stanju - nenošeni i neiskorišćeni jer u suprotnom nećemo moći da uradimo povraćaj.

VAŽNO: Artikli sa uslužnom štampom
Artikli na kojima se uradi uslužna štampa (na primer dres) ne podležu pravu na reklamaciju osim u slučaju da je sam proizvod oštećen.

ROK ZA RAZMATRANJE REKLAMACIJA

Partizan CBS d.o.o. je dužan da o žalbi Kupca odluči u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, i da o ishodu postupka po žalbi odmah obavesti Kupca, pismenim ili usmenim putem.
U slučaju da nedostatak na predmetnoj robi nije moguće otkloniti, Kupac ima pravo da zahteva isporuku iste robe bez nedostataka ili povraćaj novca.
Ukoliko Kupac u roku ne vrati originalnu robu, Partizan CBS d.o.o. zadržava pravo da Kupcu ne isporuči novu robu, odnosno, da ne izvrši povraćaj cene i troškova povraćaja robe.
U slučaju da se Kupac opredelio za zamenu robe, Partizan CBS d.o.o. je dužan da istu isporuči u najkraćem roku. U slučaju da je nemoguće isporučiti drugu robu, Partizan CBS d.o.o. će nadoknaditi kupcu troškove povraćaja robe i vrednost robe koju više nije u mogućnosti da isporuči.

Korpa
Scroll to Top