INTELEKTUALNA SVOJINA

Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internet stranicama Crnobelibutik.rs Internet prodajnog mesta kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni materijali i sadržaji objavljeni na ovim stranama, vlasništvo su ili Crnobelibutik.rs ili dobavljača programskih paketa (softvera) i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine (uključujući baze podataka, žigove, dizajn itd.) i njihova neovlašćena upotreba nije dopuštena.
Korpa
Scroll to Top